6ES7822-0AE07-0YA5 – SIMATIC STEP 7 Basic V17 (Download) | Siemens

7,191,800

SIMATIC STEP 7 Basic V17; Floating License dạng tải về (download); Phần mềm kỹ thuật trong TIA Portal. Phần mềm, tài liệu và license key được cung cấp dưới dạng tải về (download); class A; 9 ngôn ngữ: đã bao gồm Đức, Anh, Trung Quốc và có thể tải về Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Nga, Nhật, Hàn Quốc. Hoạt động trên hệ điều hành Windows 10, Windows Server 2016/2019. Phần mềm được sử dụng để cấu hình cho SIMATIC S7-1200, SIMATIC Basic Panels. Phương thức giao hàng: gửi qua địa chỉ E-mail (định dạng tệp có thể tải về và sử dụng).

Vui lòng liên hệ để nhận được giá tốt hơn!