Truyền thông công nghiệp

Hiển thị 1–24 của 183 kết quả


Truyền thông công nghiệp (Industrial Communication) là việc truyền thông tin giữa các thiết bị cùng một hệ thống hoặc giữa các hệ thống trong môi trường công nghiệp. Các thiết bị và hệ thống phải có khả năng truyền thông tin với nhau để thực hiện các nhiệm vụ theo dõi, giám sát hay điều khiển tự động. Một số thiết bị thường thấy như: cảm biến, bộ điều khiển, bộ chuyển đổi tín hiệu, máy tính công nghiệp, các bộ vi xử lý,... Môi trường công nghiệp sử dụng các giao thức truyền thông phổ biến như:

  • Modbus: là một giao thức truyền thông đơn giản và phổ biến, được sử dụng để truyền thông tin giữa các thiết bị điều khiển và cảm biến.
  • Profibus: là một giao thức truyền thông mạnh mẽ, được sử dụng để kết nối các thiết bị khác nhau trong một hệ thống tự động hoá.
  • CAN bus: là một giao thức truyền thông với công nghệ mạng nối tiếp, được sử dụng để truyền thông tin giữa các thiết bị trong một mạng lưới.
  • Ethernet/IP: là một giao thức truyền thông Ethernet, cho phép truyền thông tin giữa các thiết bị trong một hệ thống tự động hoá.

Việc thực hiện truyền tải hay trao đổi các thông tin giữa các thiết bị/ hệ thống với nhau đóng vai trò rất quan trọng trong việc tối ưu hóa hoạt động và tăng hiệu quả sản xuất trong môi trường công nghiệp, đồng thời cũng giúp tăng tính an toàn và độ tin cậy của các hệ thống.