6ES7810-5CE14-0YB5 – SIMATIC STEP 7 Professional V17/2021 Combo (Download) | Siemens

70,070,490

SIMATIC STEP 7 Professional V17/2021 Combo bao gồm TIA Portal, Floating License cho 1 người sử dụng, phần mềm kỹ thuật. Phần mềm, tài liệu và license key được cung cấp dưới dạng tải về (download), class A, 5/9 ngôn ngữ (Đức, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Ý)/(Trung Quốc, Nga, Nhật, Hàn Quốc). Hoạt động trên hệ điều hành Windows Server 2016/2019, Windows 10 Professional, Windows 10 Enterprise. Hỗ trợ phần cứng: S7-300/400 (S7-1200/1500). Phương thức giao hàng: gửi qua địa chỉ E-mail (định dạng tệp có thể tải về và sử dụng).

Vui lòng liên hệ để nhận được giá tốt hơn!