TCP/IP là viết tắt của “Transmission Control Protocol/ Internet Protocol”, tạm dịch là Giao thức điều khiển truyền nhận/ Giao thức liên mạng. TCP/IP là bộ giao thức trao đổi thông tin, nó được sử dụng để truyền tải và kết nối các thiết bị trong mạng Internet.

……… Bài viết đang được bổ sung!

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.