STL là từ viết tắt của “Statement List”, là một ngôn ngữ lập trình kiểu văn bản và có cấu trúc tương tự như ngôn ngữ máy. STL tương ứng với ngôn ngữ lập trình Instruction List (IL) được chỉ định trong tiêu chuẩn IEC 61131-3. Các lập trình viên thường sử dụng ngôn ngữ STL trong các khối chứa một lượng lớn phép toán hoặc khi các loại địa chỉ được yêu cầu không có sẵn trong ngôn ngữ lập trình LAD. Ngoài ra, họ cũng sử dụng ngôn ngữ lập trình STL khi chương trình được yêu cầu phải hiệu quả về việc sử dụng bộ nhớ xử lý và thời gian chu kỳ quét.

STL là một ngôn ngữ lập trình thấp cấp và cơ bản trong PLC (Programmable Logic Controller). STL sử dụng một danh sách các lệnh, được gọi là statement, được sắp xếp theo thứ tự thực thi. Ngôn ngữ này cho phép các lập trình viên viết các chương trình điều khiển có thể chạy trên các thiết bị PLC.

STL thường được sử dụng trong các ứng dụng có tính toán số học phức tạp, xử lý dữ liệu và quản lý các tín hiệu đầu vào/ra. Các lệnh trong STL được viết dưới dạng mã máy và được đánh địa chỉ tương ứng với các địa chỉ đầu vào và đầu ra của PLC.

Mặc dù STL có tính đơn giản và dễ hiểu, tuy nhiên, viết chương trình bằng STL có thể trở nên khó khăn khi phải xử lý các tác vụ phức tạp. Do đó, các ngôn ngữ lập trình cao cấp hơn như Ladder Logic, Function Block Diagram (FBD), hay Structured Text (ST) đã được phát triển để giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, STL vẫn được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng điều khiển nơi tính đáp ứng nhanh và chính xác là yếu tố quan trọng.

……… Bài viết đang được bổ sung!

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.