SNMP là từ viết tắt của “Simple Network Management Protocol”, là tập hợp các giao thức cho phép kiểm tra và hỗ trợ vận hành các thiết bị mạng như router, switch hay server một cách tối ưu; ngoài ra, SNMP còn cho phép quản lý các thiết bị mạng từ xa.

……… Bài viết đang được bổ sung!

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.