SCL là từ viết tắt của “Structured Control Language”, là một ngôn ngữ lập trình cấp cao, dựa trên ngôn ngữ lập trình Pascal cho phép lập trình có cấu trúc. Ngôn ngữ lập trình SCL tương ứng với ngôn ngữ lập trình Structured Text (ST) được chỉ định trong DIN EN-61131-3 (IEC 61131-3).

Ngôn ngữ lập trình SCL được sử dụng trong các hệ thống điều khiển của Siemens (chuyên dụng trong tự động hóa và điều khiển công nghiệp). SCL là một phần của bộ phần mềm lập trình STEP 7 của Siemens và là một ngôn ngữ lập trình trên nền tảng text-based, cho phép lập trình viên viết các chương trình điều khiển tự động hóa dựa trên các thuật toán phức tạp.

SCL được phát triển dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế như IEC 61131-3 và có khả năng thực hiện các phép toán logic, tính toán số học, các phép so sánh, lệnh điều khiển và nhiều tính năng khác. SCL cũng có thể sử dụng để viết các chương trình đa nhiệm, cho phép nhiều tác vụ được thực hiện đồng thời và độc lập với nhau.

Một trong những ưu điểm của SCL là tính cấu trúc hóa cao, cho phép lập trình viên viết các chương trình dễ hiểu và dễ bảo trì. Ngoài ra, SCL cũng hỗ trợ tính tương thích với các ngôn ngữ lập trình khác trong STEP 7 như Ladder Logic và Function Block Diagram, giúp dễ dàng tích hợp các chương trình khác nhau trong một hệ thống.

Kết luận

SCL là một ngôn ngữ lập trình chuyên dụng trong các hệ thống điều khiển, điều khiển tự động hóa của Siemens. SCL có tính cấu trúc hóa cao và có khả năng viết các chương trình điều khiển phức tạp và dễ bảo trì.

……… Bài viết đang được bổ sung!

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.