OPC UA là viết tắt của Open Platform Communication Unified Architecture, là một giao thức truyền thông công nghiệp hiện đại được phát triển bởi OPC Foundation. OPC UA được sử dụng để thu thập, theo dõi dữ liệu và có khả năng hỗ trợ các nền tảng như Linux (Java), Apple hoặc Windows.

……… Bài viết đang được bổ sung!

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.