Modbus TCP (hay Modbus TCP/IP) là một biến thể của giao thức Modbus, được sử dụng để truyền thông tin dữ liệu qua mạng TCP/IP, kết nối qua cổng 502. Nói một cách khác, nó giống như là một thông điệp của Modbus RTU được truyền bằng trình bao bọc TCP/IP và được gửi qua mạng thay vì các đường truyền nối tiếp (RS232/ RS485).

Modbus Logo

Định dạng “frame” cho Modbus TCP (chủ yếu được sử dụng trên mạng Ethernet):

Hạng mục Độ dài (byte) Mô tả chức năng
Transaction identifier 2 Để đồng bộ hóa giữa các thông điệp của máy chủ và máy khách
Protocol identifier 2 0 cho Modbus/TCP
Length field 2 Số byte còn lại trong “frame” này
Unit identifier 1 Địa chỉ máy chủ (255 nếu không được sử dụng)
Function code 1 Cho biết mã chức năng; ví dụ: read coils/ holding registers
Data bytes n Dữ liệu dưới dạng phản hồi hoặc lệnh

Ứng dụng giao thức truyền thông công nghiệp Modbus TCP:

Ứng dụng Modbus TCP trong thiết kế bộ điều khiển Siemens
Ứng dụng Modbus TCP trong thiết kế bộ điều khiển Siemens

……… Bài viết đang được bổ sung!

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.