Modbus RTU (Remote Terminal Unit) là một biến thể (phiên bản) của giao thức Modbus. Giao thức Modbus RTU là một giao thức mở, được sử dụng trong giao tiếp nối tiếp và sử dụng đường truyền vật lý RS232 hoặc RS485 với tốc độ từ 1200 đến 115000 baud (tốc độ phổ biến nhất là từ 9600 đến 19200 baud). Giao thức truyền thông Modbus RTU mã hóa dữ liệu theo hệ nhị phân, và chỉ cần một byte truyền thông cho một byte dữ liệu.

Modbus Logo

Định dạng “frame” cho Modbus RTU (chủ yếu được sử dụng trên RS-485/ EIA-485):

Hạng mục Độ dài (bit) Mô tả chức năng
Start 28 Thời gian tĩnh ít nhất 312 ký tự (đánh dấu điều kiện)
Address 8 Địa chỉ trạm
Function 8 Cho biết mã chức năng; ví dụ: read coils/ holding registers
Data n × 8 Dữ liệu + độ dài sẽ được điền tùy thuộc vào loại thông điệp
CRC 16 Kiểm tra dự phòng theo chu kỳ
End 28 Thời gian tĩnh ít nhất 312 ký tự giữa các “frame”

Ứng dụng Modbus RTU trong công nghiệp:

Ứng dụng Modbus RTU trong hệ thống quản lý năng lượng
Ứng dụng Modbus RTU trong hệ thống quản lý năng lượng

……… Bài viết đang được bổ sung!

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.