LLDP là từ viết tắt của “Link Layer Discovery Protocol”, tạm dịch là “Giao thức khám phá lớp liên kết”, là một giao thức hỗ trợ tiêu chuẩn IEEE 802.1ab, dùng để thu thập thông tin của các thiết bị lân cận và sẽ truyền những thông tin này cho các thiết bị khác trên hệ thống. Giao thức này hoạt động ở layer 2 (Layer Data Link) và có thể dùng trên nhiều dòng thiết bị khác.

LLDP (Link Layer Discovery Protocol) là một giao thức mạng cấp liên kết (Layer 2) được sử dụng để thu thập và truyền thông tin về các thiết bị kết nối trực tiếp với nhau trên mạng. LLDP hoạt động độc lập với bất kỳ giao thức mạng nào khác và không đòi hỏi cấu hình trước.

LLDP cho phép các thiết bị mạng gửi thông tin về chính nó và các thiết bị kết nối trực tiếp khác trong cùng một mạng, bao gồm thông tin về tên thiết bị, địa chỉ IP, cổng giao tiếp, thông tin VLAN, độ trễ và băng thông, v.v. Thông tin này có thể được sử dụng để giám sát và quản lý mạng.

LLDP được sử dụng rộng rãi trong các mạng Ethernet và đã được chấp nhận làm tiêu chuẩn IEEE 802.1AB. LLDP có thể được sử dụng với các thiết bị mạng của nhiều nhà sản xuất khác nhau và có thể được hỗ trợ bởi nhiều phần mềm giám sát mạng để giúp quản trị viên mạng hiểu rõ hơn về cấu trúc và hoạt động của mạng.

……… Bài viết đang được bổ sung!

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.