IP là từ viết tắt của International Protection, chuẩn IP (mã IP) là một tiêu chuẩn quốc tế dùng để phân loại và xếp hạng (đánh giá) mức độ bảo vệ của lớp vỏ bảo vệ. Tiêu chuẩn IP được cơ quan Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế (IEC – International Electrotechnical Commission) ban hành trong bộ tiêu chuẩn IEC 60529 với tên gọi đầy đủ là Nhãn Bảo vệ Quốc tế (International Protection Marking).

Chuẩn IP có quy định về: bảo vệ khỏi vật rắn (bắt buộc: số 0-6), bảo vệ khỏi chất lỏng (bắt buộc: số 0-9), chống tác động cơ học (không còn sử dụng: số 0-9) và bảo vệ khác (tùy chọn: ký tự).

……… Bài viết đang được bổ sung!

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.