HMI là từ viết tắt của Human Machine Interface (giao diện người – máy), là những thiết bị được thiết kế để hiển thị quá trình xử lý dữ liệu nhằm giúp người vận hành có thể giám sát và điều khiển các quá trình hoạt động của hệ thống (dây chuyền, máy móc hoặc thiết bị).

……… Bài viết đang được bổ sung!

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.