GRAPH là một ngôn ngữ lập trình đồ họa, được sử dụng dành cho những hệ thống điều khiển tuần tự. S7-GRAPH là một ngôn ngữ lập trình được Siemens triển khai tương tự với “Sequential Function Chart” (SFC) được chỉ định theo tiêu chuẩn IEC 61131.

……… Bài viết đang được bổ sung!

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.