FBD là từ viết tắt của “Function Block Diagram” (sơ đồ khối chức năng), là một trong những ngôn ngữ lập trình PLC từng được sử dụng rộng rãi (FBD được chỉ định sử dụng theo tiêu chuẩn IEC 61131-3). FBD là một ngôn ngữ lập trình rất dễ học, là một ngôn ngữ tuyệt vời để triển khai mọi thứ từ logic đến timer, bộ điều khiển PID và thậm chí là hệ thống SCADA,..

FBD (Function Block Diagram) là một ngôn ngữ lập trình đồ họa được sử dụng trong lĩnh vực tự động hóa và điều khiển công nghiệp (như điều khiển các quá trình sản xuất, đóng mở các van và bơm, điều khiển hệ thống đóng mở cửa tự động, v.v.). FBD được sử dụng để mô hình hóa các hệ thống điều khiển và tạo ra các chương trình điều khiển cho các bộ điều khiển logic.

FBD sử dụng các khối hàm (function block) để biểu diễn các phép tính và thao tác trên dữ liệu. Các khối hàm này có thể được kết nối với nhau bằng các đường dẫn dữ liệu để tạo thành một mạng lưới logic hoàn chỉnh. Một số ví dụ về các khối hàm trong FBD như: AND, OR, XOR, NOT, ADD, SUBTRACT, MULTIPLY, DIVIDE, TIMER, COUNTER, v.v.

……… Bài viết đang được bổ sung!

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.