CPU là từ viết tắt của “Central Processing Unit”, tạm dịch là bộ xử lý trung tâm, là bộ phận quan trọng nhất và đóng vai trò bộ não của hệ thống. CPU có chức năng tiếp nhận thông tin, xử lý dữ liệu và vận hành toàn bộ hệ thống thông qua những mã lệnh của chương trình được lập trình sẵn.

Thuật ngữ “CPU” đã được sử dụng trong ngành công nghiệp máy tính kể từ đầu những năm 1960. Tuy nhiên, trước đó thì thuật ngữ “CPU” chỉ về bộ xử lý, cụ thể là bộ phận xử lý và điều khiển (Control Unit).

……… Bài viết đang được bổ sung!

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.