CFC là từ viết tắt của “Continuous Function Chart” (biểu đồ chức năng liên tục), là một ngôn ngữ lập trình đồ họa dựa trên ngôn ngữ “Function Block Diagram” (FBD) được chỉ định theo tiêu chuẩn IEC 61131-3. CFC được sử dụng để tạo toàn bộ cấu trúc phần mềm của CPU từ các khối tạo sẵn; khi làm việc với trình chỉnh sửa thì ta có thể đặt các khối trên biểu đồ chức năng và gán các tham số cho chúng giúp kết nối chúng với nhau. CFC cho phép các phần tử đồ họa sắp xếp tự do, nhờ vậy cho phép sử dụng các vòng lặp phản hồi. CFC về cơ bản được sử dụng để điều khiển các quá trình liên tục, tất cả các lệnh được thực thi và các kết quả đầu ra được tính toán trong mỗi lần quét PLC. Trường hợp như trong SFC, việc thực thi sẽ được thực hiện tuần tự.

Ngôn ngữ CFC được phát triển bởi hãng công nghệ Siemens và được sử dụng chủ yếu trong các ứng dụng PLC (Programmable Logic Controller) và SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition). CFC được xây dựng trên cơ sở của ngôn ngữ FBD, với mục đích giúp cho việc thiết kế và lập trình hệ thống điều khiển trở nên dễ dàng hơn. CFC cho phép người lập trình sử dụng các biểu đồ liên tục để mô tả chức năng của hệ thống điều khiển và kết nối các hàm với nhau, tạo thành một chương trình điều khiển hoàn chỉnh.

Với CFC, người lập trình có thể tạo ra các chức năng điều khiển đơn giản hoặc phức tạp, tùy thuộc vào nhu cầu của hệ thống điều khiển. CFC cũng hỗ trợ các tính năng như giám sát và điều khiển các thiết bị từ xa, ghi lại các dữ liệu và thông tin về trạng thái của hệ thống điều khiển, giúp cho việc quản lý hệ thống trở nên dễ dàng hơn.

CFC là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến trong môi trường công nghiệp và được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng điều khiển và giám sát, giúp cho các hệ thống điều khiển trở nên hiệu quả và ổn định hơn.

……… Bài viết đang được bổ sung!

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.