6AV2154-0BS01-6LA0 – SIMATIC WinCC Unified V16 Database Storage (Download) | Siemens

51,530,640

SIMATIC WinCC Unified V16 Database Storage, Tùy chọn cho WinCC Unified V16, phần mềm runtime, Single License. Phần mềm, tài liệu và license key được cung cấp dưới dạng tải về (download); class A;. Phương thức giao hàng: gửi qua địa chỉ E-mail (định dạng tệp có thể tải về và sử dụng).

Vui lòng liên hệ để nhận được giá tốt hơn!
Mã: 6AV2154-0BS01-6LA0 Danh mục: