6AV2153-2FB01-6LA5 – SIMATIC WinCC Unified V16 PC Engineering 10k PowerTags (Download) | Siemens

44,118,900

SIMATIC WinCC Unified V16 PC Engineering 10k PowerTags, Phần mềm kỹ thuật trong TIA Portal; Floating License. Phần mềm, tài liệu và license key được cung cấp dưới dạng tải về (download); class A; 6 ngôn ngữ: Đức, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Trung Quốc. Phương thức giao hàng: gửi qua địa chỉ E-mail (định dạng tệp có thể tải về và sử dụng).

Vui lòng liên hệ để nhận được giá tốt hơn!