RAM là từ viết tắt của Random Access Memory (bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên), là một loại bộ nhớ khả biến cho phép truy xuất đọc hoặc ghi dữ liệu ngẫu nhiên đến bất kỳ vị trí nào trong bộ nhớ dựa theo địa chỉ bộ nhớ. Thông tin dữ liệu được lưu trên RAM chỉ là tạm thời, chúng sẽ mất đi khi mất nguồn điện cung cấp.

……… Bài viết đang được bổ sung!

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *