Ethernet là một họ các công nghệ mạng cho phép kết nối các thiết bị có cùng giao thức và trên cùng một mạng với nhau. Công nghệ Ethernet thường được dùng trong các mạng: LAN (mạng cục bộ), MAN (mạng đô thị) và WAN (mạng diện rộng). Ethernet được giới thiệu thương mại vào năm 1980 và lần đầu tiên được tiêu chuẩn hóa vào năm 1983 thành IEEE 802.3 bởi Viện Kỹ sư Điện và Điện tử (IEEE).

……… Bài viết đang được bổ sung!

Đánh giá! post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *